Ponuka

Denné vetranie

Máte zle dostupné okná na otváranie, zimnú záhradu, v ktorej potrebujete automatické otváranie okien alebo chcete otvárať svetlíky? Radi vám pomôžeme tento problém vyriešiť.

Pohony pre denné vetranie môžu byť ovládané od vetracích tlačidiel cez detektory vetra a dažďa až po zbernicové systémy riadené počítačom.

• Ovládanie nedostupných okien
• Ovládanie trojuholníkových a lichobežníkových okien
• Vetranie v telocvičniach
• Vetranie zimných záhrad
• Vetranie v kostoloch
• Vetranie v bazénoch a kúpeľniach
• Vetranie v priemyselných objektoch
• Výlezy na strechu
• Programovateľné vetranie – PLC
• štrbinové vetranie
• Otváranie okien o veľké uhly – DrehVolution

Požiarna bezpečnosť stavieb

Požiarne odvetranie je požiarno-bezpečnostné zariadenie slúžiace na odvod tepla a spalín horenia z budovy v prípade požiaru. Zabezpečíme konzultácie, návrh riešenia, montáž a servis.

Pre požiarne odvetranie Vám môžeme ponúknuť naše služby v oblasti núteného aj prirodzeného odvetrania chránených únikových ciest (CHÚC) , systémov samočinného odvetrávacieho zariadenia (SVZ), elektrických zariadení pre odvod dymu a tepla (RWA, ZOTK).

• Odvetranie únikových ciest
• prirodzené odvetranie CHÚC A
• nútené odvetranie CHÚC A
• pretlakové odvetranie CHÚC B
• zariadenia, ktorá musí zostať funkčná pri požiari
• Odvod dymu a tepla podľa STN EN 12 101-2

Vykurovanie a tepelné zdroje

Ponúkame Vám najefektívnejšie riešenia s ohľadom na optimalizáciu investície a prevádzkových nákladov, tak pri nových projektoch, ako aj pri rekonštrukciách objektov.

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti. Firma ponúka profesionálny a individuálny prístup podložený 28-ročnými praktickými skúsenosťami v obore. Samozrejmosťou je autorský dozor pri realizácii stavby.

Príklady rozsahu činnosti:
• Kotolne (zemný plyn, propán, bioplyn, tuhé palivo).
• Výmenníkové stanice ( parné, horúcovodné ).
• Rekonštrukcie tepelného hospodárstva priemyselných podnikov.
• Vykurovanie pomocou plynových infražiaričov.
• Vykurovacie systémy pre priemysel, admin. budovy, školy, hotely, rodinné domy …
• Hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov.
• Alternatívne zdroje ( tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, splyňovanie dreva … ).

Elektronické vstupné systémy budov

Uvažujete nad pohodlným a bezpečným vstupom do Vášho domu, firmy alebo skladu? Ideálnym riešením sú elektronické vstupné systémy. Poskytujú mnoho výhod od komfortného vstupu do objektu jednoduchým priložením karty alebo čipu až po vysokú bezpečnosť proti neoprávnenému vniknutiu do objektu.

Rozsah činnosti:
• Bezpečnostné a vstupné dvere
• Mechanické uzamykacie systémy
• Elektronické uzamykacie systémy
• Hotelové elektronické systémy